uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

07.02.2015
SaKhuZulu

uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

SaKhuZulu

 

Singobani?  Sihlushwé yini?  Sihloseni?

Senzani?  Sisebenza kanjani?  Sisebenzelana sibambisene nobani?

Sidinga lusizo luni?

 

>> xhumana nathi: biblia-zuluensis@t-online.de

 

nguDkt uBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini

ekwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken]

www.biblia-zuluensis.de

 

Imibono nemibuzo: 9 »

Imibono nemibuzouBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini«

  1. […] nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] eseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] https://www.biblia-zuluensis.de/ ;   >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  2. […] nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] https://www.biblia-zuluensis.de/ ; uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  3. […] nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] eseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] https://www.biblia-zuluensis.de/ ;   >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  4. […] uMhleli walo mbiko nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] eseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] https://www.biblia-zuluensis.de/ ;   >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  5. […] okokuqala ngomkhosi wosuku lokuzalwa lukaMfundisi uHans Blum ziyisikhombisa kuAgasti kowe-2015; esoBanjiswaneni lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  6. […] uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  7. […] nguBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini ekwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] oseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  8. […] nguDkt uBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] oBanjiswaneni lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]

  9. […] nguDkt uBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca/eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] osoBanjiswaneni lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini […]