uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

07.02.2015
SaKhuZulu

uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

SaKhuZulu

 

Singobani?  Sihlushwé yini?  Sihloseni?

Senzani?  Sisebenza kanjani?  Sisebenzelana sibambisene nobani?

Sidinga lusizo luni?

 

>> xhumana nathi: biblia-zuluensis@t-online.de

 

nguDkt uBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini

ekwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken]

www.biblia-zuluensis.de

 

Imibono nemibuzo: 0 »