ifomu lokwemukela ISIMEMO 2016

07.01.2016

Ngiyophumelela ukuza emhlanganweni weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] oyobe useNkamana, eFilidi/eBaQulusini, KwaZulu-Natali, kusukela ngoLwesihlanu ntambama zimbili kuya ngeSonto emini zizine kuMandulo kophezulu (02.-04.09.2016).

Ngigcwalisa, ngithumele le mpendulo    n a m u h l a !

( ) Ngizobe ngiqala/ngingaqali ukuhlanganyela naleli qembu.
( ) Uhlelo ngilufundile. Ngiyazilungiselela njengokufaneleyo.
( ) Nginakho/Anginakho okokuhamba. ( ) Ngidinga/Angidingi ilifti.
( ) Ubanjiswano lokuhumusha nokubhala kabusha ibhaybheli ngesiZulu,
iBiblia Zuluensis, ngizimisele ukulweseka ngoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nginombuzo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nginombono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nginesicelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igama lami nesibongo: …………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Ikheli ngokweposi: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
inombolo yami yocingo: ……………………………………….…………………………………………..
ikheli lami lonyazi (i-eMail): ……………………………………….…………………………………….
ikheli lami ngokwekhaya: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

usuku lwanamuhla: …………………… 2016

 

Ngiyasayina:………………………………………………………………………………………………….

Ngithumela leli fomu lokubhalisela ukuza emhlanganweni ngokushesha ku:
Mnu. M.A. Mbatha, biblia zuluensis, P.O. Box 81, eMondlo 3105
noma ku biblia.zuluensis@t-online.de
Impendulo neminye imininingwane ngomhlangano ngizoyithola ngokushesha.

 

Imibono nemibuzo: 0 »